Privatumo politika

 1. „ZUTZU NL BV“ ypač rūpinasi jūsų privatumo apsauga.
 2. Ši privatumo politika reglamentuoja, kokius asmens duomenis renkame iš jūsų ir kaip mes juos naudojame.
 3. Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame įvairią informaciją, įskaitant jūsų asmeninius duomenis. Visų pirma, mes renkame informaciją iš:
  1. formų, kurias užpildote tiek raštu, tiek per mūsų svetainę: zutzu.lt ir kitus.
  2. Turinį, kurį mums siunčiate el. paštu ir iš socialinių tinklų,
  3. per slapukus (vadinamuosius slapukus).
 4. Mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų valdytojas yra „ ZUTZU NL BV“ ( 78346150 ), įsikūręs Nyderlanduose , Vluchtoord 37, Uden . Pirmiau nurodytą informaciją mes įsigyjame pirmiausia teikdami paslaugas, kurias sudaro tinkamų žmonių ieškojimas tinkamam darbui, ir atvirkščiai, visų pirma:
  1. tinkamiausius žmones tinkamai pritaikyti tinkamam darbui ir atvirkščiai,
  2. atsakyti į jūsų klausimus,
  3. siųsime jums įdomios informacijos, pvz., darbo pasiūlymus, kandidatus į jūsų darbo profilį, informacinius biuletenius,
  4. sukurti ir patobulinti turinį, kurį jums teikia mūsų svetainė, socialiniai tinklai ir sistemos.
 5. Blankais, kuriuos užpildote raštu arba per mūsų svetainę, taip pat turiniu, kurį mums siunčiate el. Paštu ir iš savo socialinio tinklo pateikiate mums asmeninius duomenis, reikalingus įdarbinimo procesams vykdyti, ypač jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus asmens duomenis, esančius įdarbinimo dokumentuose.
 6. Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis asmens duomenų ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinančio Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 7. Su jūsų asmens duomenimis susijusiais atvejais turite susisiekti su duomenų apsaugos priežiūros atstovu, el. pašto adresu: [email protected]
 8. 5 punkte nurodytų asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas teikiant paslaugas, susijusias su tinkamų žmonių paieška tinkamu darbu ir atvirkščiai. Jūsų asmeninių duomenų nepateikimas visų pirma gali būti jūsų prašymo neišnagrinėjimas įdarbinimo procese.
 9. Mes nesidalijame jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai buvo duotas išankstinis sutikimas, atsižvelgiant į 10 ir 11 dalis.
 10. Formų duomenys gali būti perduoti subjektams, kurie techniškai teikia tam tikras paslaugas. Šie subjektai tvarko duomenis pagal mūsų instrukcijas ir privatumo politiką, naudodamiesi visomis tinkamomis priemonėmis konfidencialumui ir informacijos saugumui apsaugoti.
 11. Dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis tik tais atvejais, kai pareiga ar galimybė juos atskleisti kyla iš atitinkamų reglamentų ar privalomų valdžios institucijų sprendimų. Mes dalijamės asmeniniais duomenimis, visų pirma valstybinių institucijų prašymu, kad aptiktume ir užkirstume kelią sukčiavimui ar kitaip reikalaujamiems ar leidžiamiems įstatymams.
 12. Jūsų pateiktus asmeninius duomenis mes saugome iki įdarbinimo proceso, kurio metu buvo pateikti jūsų duomenys, pabaigos arba kitą laikotarpį, nurodytą formose.
 13. Jūsų asmens duomenys nebus teikiami jokiai trečiajai šaliai.
 14. Jūs turite teisę prieiti prie savo asmeninių duomenų, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą arba prieštarauti jų tvarkymui.
 15. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, kurį mes padarėme remdamiesi sutikimu prieš jo atsiėmimą, teisėtumui.
 16. Jūs turite teisę eksportuoti savo asmeninius duomenis, saugomus svetainėje: www.zutzu. lt ir kituose.
 17. Mūsų interesas yra išgirsti iš jūsų visus prieštaravimus ir abejones, susijusius su asmens duomenų tvarkymu mūsų tarnyboje. Į visus klausimus atsakysime nedelsdami. Jūs turite teisę šiuo klausimu pateikti skundą priežiūros institucijai.
 18. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, naudojant elektroninius įdarbinimo metodus be žmogaus įsikišimo. Tokio tvarkymo pasekmė gali būti automatinis paraiškos atmetimas.
 19. Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu. Mes apdorojame juos taip, kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas ir konfidencialumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų ir prietaisų, naudojamų jų tvarkymui, taip pat nuo neteisėto tokių duomenų ir prietaisų naudojimo. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju apie tai nedelsdami pranešame priežiūros institucijai.
 20. Norėdami naudotis savo teisėmis, turite pateikti prašymą el. pašto adresu: arturs @ zutzu.com . Atminkite, kad prieš įgyvendindami įgaliojimus, pirmiausia turėsime jus identifikuoti.
 21. Mes naudojame slapukus failus (slapukus) mūsų svetainėje.
 22. Slapukų failai (vadinamieji slapukai) yra kompiuterio duomenys, daugiausia tekstiniai failai, kurie yra saugomi Svetainės vartotojo galiniuose įrenginiuose ir yra skirti naudoti su Svetainės paslaugų puslapiais. Paprastai slapukuose nurodomas svetainės, iš kurios jie yra, pavadinimas, saugojimo laikas galiniuose įrenginiuose ir unikalus numeris.
 23. „ZUTZU NL BV“ talpina slapukus interneto svetainių vartotojų galiniuose įrenginiuose ir turi tiesioginę prieigą prie jų.
 24. Slapukai visų pirma naudojami šiais tikslais:
  1. statistikos, padedančios suprasti, kaip tinklalapio vartotojai naudojasi tinklalapiais, kūrimas, o tai gali padėti pagerinti struktūrą ir jos turinį;
  2. vartotojo profilio nustatymas, norint rodyti reklaminę medžiagą.
 25. Svetainėje daugiausia naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai. Sesijos slapukai yra laikini failai, kurie saugomi galutiniame vartotojo įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš interneto ar programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Patvarūs slapukai yra saugomi galutiniame vartotojo įrenginyje tam tikrą laiką, kuris nustatomas slapukų parametruose, arba tol, kol vartotojas jų neištrina.
 26. Tinklalapių naršymo programinė įranga (naršyklė) pagal numatytuosius nustatymus paprastai leidžia saugoti slapukus galutiniuose vartotojų įrenginiuose. Svetainės vartotojai gali pakeisti šiuos nustatymus. Interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat įmanoma automatiškai blokuoti slapukus. Informacija apie tai, kaip tai padaryti, yra pagalbos skyriuje arba naršyklės dokumentuose.
 27. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms interneto svetainių puslapių funkcijoms.
 28. Laikas nuo laiko mes keičiame šią Privatumo politiką. Tačiau norime pabrėžti, kad jūsų teisės pagal šią privatumo politiką nebus ribojamos be jūsų aiškaus sutikimo. Jei pakeitimai yra būtini, apie tai pranešame el. paštu.